Co poczytać? (4) (+ post scriptum – co to jest PTBG?)

W mojej sekcji “co poczytać” (na temat gier komputerowych w kontekście nauczania języków obcych oczywiście) tym razem nieskromnie zamieszczam link do własnego artykułu, w którym dokonuję syntezy dużej części tego, co zostało na ten temat powiedziane i napisane. Artykuł jest po polsku.  Link tutaj: http://ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/140/

Przy okazji należy powiedzieć kilka słów o wydającym pismo Homo Ludens Polskim Towarzystwie Badania Gier, Jest to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. “Skupia ono naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania).” (cyt. za stroną www PTBG). Niezwykle ciekawie prezentują się coroczne konferencje organizowane przez Towarzystwo, odbywające się zwykle w listopadzie w Poznaniu, gromadzące szerokie grono specjalistów (w tym również glottodydaktyków) interesujących się grami.

No comments yet.

Leave a Reply