EuroCALL

EuroCALL jest stowarzyszeniem mającym na celu promowanie innowacyjnych badań nad wykorzystaniem technologii w nauczaniu języków obcych, oraz popularyzowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Cele stowarzyszenia:

  • promowanie uczenia się i nauczania języków obcych w Europie,
  • promowanie Europejskiego wkładu w innowacyjne badania naukowe, prace rozwojowe oraz praktykę w zakresie wykorzystania technologii w nauczaniu języków obcych,
  • zwiększanie jakości, popularności oraz skuteczności elektronicznych treści i materiałów w dydaktyce języków obcych,
  • wspieranie grup zainteresowania (SIG) w ramach Stowarzyszenia.

Od chwili powstania Stowarzyszenia w 1993 roku, w jego pracach uczestniczyli członkowie nie tylko z Europy, ale z całego świata. Aktualnie w Stowarzyszeniu reprezentowane są 33 kraje.

Działania podejmowane przez EuroCALL:

  • dostarczanie osobom zajmującym się edukacją i szkoleniami informacji na temat wszelkich aspektów wykorzystania technologii w nauczaniu języków obcych,
  • dystrybucja informacji i badań naukowych za pośrednictwem periodyku “ReCALL“,
  • organizacja dorocznych konferencji, jak również spotkań grup zainteresowania działających w ramach Stowarzyszenia,
  • promowanie wykorzystania elektronicznych systemów komunikacji.