PL-CALL 2014 online

Join us for the conference online / Zapraszamy do udziału w e-konferencji

PL-CALL 2014 online

5 June / 5 czerwca

10.00-11.00: Elżbieta Gajek, Kompetencje techniczne, pedagogiczne i przedmiotowe nauczycieli w praktyce szkolnej

15.00-16.00: Euline Cutrim Schmid, Bridging the Gap between School and University in CALL Teacher Education

16.00-17.00: Shona Whyte, A developmental framework for teacher adoption of interactive technologies in the language classroom: a collaborative action research project in French schools

6 June / 6 czerwca

9.00-10.00: Lechosław Hojnacki, Mobilizacja edukacji – konieczna i niemożliwa?

13.30-14.30: Jarosław Krajka, EIL and World Englishes in the language classroom – using CALL to expand the sociocultural context of language teaching

No comments yet.

Leave a Reply