2015 » PomiędzyK

pomiędzyk

INFORMACJE PRAKTYCZNE

ADRES
Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Karmelicka 41
31 – 128 Kraków
Mapka: Uniwersytet i okolice

Więcej informacji: TUTAJ

 

W czerwcu 2014r. Ustaliliśmy, iż PL-CALL z corocznej zmienia się w konferencję co-dwuletnią. Niemniej, z akademickiej (i towarzyskiej) tęsknoty zapraszamy na jednodniowy PomiędzyK PL-CALL, który odbędzie się 15 maja 2015r., przy okazji 6th International May Conference Current Issues in English Studies.

W związku z tym zachęcamy do zgłaszania referatów obejmujących następujące obszary badawcze:

 • Różnice indywidualne w zdalnym kształceniu językowym
 • Media społecznościowe, komunikacja mediowana komputerowo (CMC)
 • Międzykulturowe wymiany online
 • Praca metodą projektów online
 • Nauczyciel i uczeń w nowych czasach
 • Nowe techniki – nowy kontekst – nowe metody nauczania
 • Uczenie (się) mobilne
 • Wirtualne środowiska edukacyjne
 • Osobiste / spersonalizowane środowiska edukacyjne
 • Światy wirtualne w glottodydaktyce
 • Tworzenie kursów i materiałów w zdalnym kształceniu językowym
 • Korpusy językowe w glottodydaktyce
 • Zadanie jako podstawa e-dydaktyki; projektowanie zadań
 • Dobre praktyki w zdalnym kształceniu językowym

Wykłady plenarne wygłoszą:

 • Anna Stanisławska-Mischke, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
 • Piotr Peszko, Motorola Solutions Systems, Poland

Planujemy także:

 • panel dyskusyjny (w języku polskim) nt.: E-learning akademicki w Polsce – już się skończył czy jeszcze się nie zaczął – przewodniczy prof. dr hab. Jerzy Mischke (Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego);
 • praktyczne warsztaty: nt. otwartych zasobów edukacyjnych – prowadzi mgr Anna Skowron, Akademia Jana Długosza, Częstochowa; oraz międzykulturowych wymian online – prowadzi dr Małgorzata Kurek, Akademia Jana Długosza, Częstochowa.

Językami konferencji są angielski i polski.

Ważne daty:

 • 1 marca 2015r. – termin nadsyłania abstraktów
 • 15 marca 2015r. – informacja o przyjęciu referatu do wygłoszenia na konferencji PL-CALL 2014
 • 31 marca 2015r. – drugi komunikat konferencyjny; termin wczesnej rejestracji na konferencję
 • 15 maja 2015r. Konferencja PomiędzyK PL-CALL
 • 30 września 2015r. – termin przesyłania artykułów do publikacji (wyłącznie w języku angielskim)
 • 2016 – publikacja wybranych artykułów w monografii wieloautorskiej

serdecznie zapraszamy

Organizatorzy