2014 » Konferencja

PL-CALL 2014

Druga polska konferencja

nt. nauczania języków obcych

wspomaganego komputerowo

5-6 czerwca 2014r.

Warszawa, Społeczna Akademia Nauk

PIERWSZY KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

Serdecznie zapraszamy na drugą polską konferencję PL-CALL. Temat przewodni wydarzenia to Badania uniwersyteckie – praktyka szkolna. Budujmy mosty. W związku z tym, zachęcamy do nadsyłania propozycji referatów (w języku polskim lub angielskim) pokazujących, budujących lub oceniających związki między teorią a praktyką CALL w następujących obszarach tematycznych:

 • Różnice indywidualne w zdalnym kształceniu językowym
 • Media społecznościowe, komunikacja mediowana komputerowo (CMC)
 • Międzykulturowe wymiany online
 • Praca metodą projektów online
 • Nauczyciel i uczeń w nowych czasach
 • Nowe techniki – nowy kontekst – nowe metody nauczania
 • Edukacja mobilna
 • Wirtualne środowiska edukacyjne
 • Osobiste / spersonalizowane środowiska edukacyjne
 • Światy wirtualne w glottodydaktyce
 • Tworzenie kursów i materiałów w zdalnym kształceniu językowym
 • Korpusy językowe w glottodydaktyce
 • Zadanie jako podstawa e-dydaktyki; projektowanie zadań
 • Dobre praktyki w zdalnym kształceniu językowym