Platformy e-learning

Czym są platformy e-learningowe?

Tworząc kursy e-learningowe można wykorzystywać bardzo wiele różnych narzędzi i mechanizmów, nawet tak prostych jak statyczna strona internetowa i poczta elektroniczna, jednak najczęściej wykorzystywane są w tym celu zintegrowane systemy informatyczne, zwane systemami zarządzania uczeniem (ang. LMS ― Learning Management Systems), systemami zarządzania kursami (ang. CMS ― Course Management Systems), systemami zarządzania treściami dydaktycznymi (LCMS ― Learning Content Management System) lub wirtualnymi środowiskami uczenia się (ang. VLE ― Virtual Learning Environments). Każda z tych nazw może sugerować pewne charakterystyczne cechy systemu (na jakie cele jest on ukierunkowany), jednak często są one używane zamiennie.  Często też używana jest nieco kolokwialna nazwa “platformy e-learningowe”, która obejmuje wszystkie te rodzaje systemów.

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że platformy te są programami komputerowymi działającymi na serwerze internetowym i udostępniającymi studentom oraz nauczycielom wiele różnych narzędzi do tworzenia kursów i uczestniczenia w nich, np.:

  • narzędzia do prezentacji materiału w formie stron internetowych, plików audio-wideo, lekcji interaktywnych itp.;
  • narzędzia komunikacyjne, takie jak czat, fora dyskusyjne, poczta elektroniczna, komunikatory itp.;
  • narzędzia pracy grupowej;
  • narzędzia do weryfikacji wiedzy, np. testy i quizy, narzędzia do przesyłania prac domowych.

Wszystkie one po zintegrowaniu na platformie posiadają zunifikowany wygląd i sposób obsługi. Dodatkową korzyścią z używania platformy jest to, że umożliwia on nauczycielowi śledzenie aktywności studenta i monitorowanie jego postępów w nauce.

Istnieje bardzo wiele platform e-learningowych (listy niektórych platform można przejrzeć korzystając z linków po prawej stronie). Każda z nich ma swoje plusy i minusy, każda ma do pewnego stopnia różne narzędzia i funkcjonalności. Jednym słowem, gdyby ktoś chciał dokonać w pełni świadomego wyboru systemu, mógłby całe lata spędzić porównując te systemy i nigdy nie zacząć nauczać za ich pomocą 😉

– – – – – – –

Tekst pochodzi ze wstępu do kursu internetowego “Moodle w nauczaniu j. obcych” prowadzonego przez firmę Edukacja-Online.pl