PL-CALL 2014: Warsztaty

W ramach konferencji PL-CALL 2014 zapraszamy na serię warsztatów prowadzonych przez znanych polskich praktyków:

  • Lechosław Hojnacki : Edukacja mobilna
  • Krzysztof Kotuła: Gry w glotto
  • Gosia Kurek: Sprawności językowe – wybór e-narzędzi
  • Włodzimierz Sobkowiak : Rzeczywistość edukacyjnie rozszerzona w świecie wirtualnym Second Life = Reality educationally augmented in the virtual world of Second Life
  • Gracjana Więckowska : eTwinning w warsztacie nauczyciela
  • Marcin Zaród : Narzędzia społecznościowe zintegrowane z pracą w chmurze

Formularz zapisów – wkrótce :-)

No comments yet.

Leave a Reply