Second Life: wybór linków.

Poniżej (bardzo osobisty) wybór linków do stron i zasobów poświęconych Second Life jako miejscu, gdzie można (się) uczyć języka angielskiego.

http://wa.amu.edu.pl/~swlodek/Second_Life.html

Proszę pamiętać, że wybór ten obejmuje niewielki fragment materiału sieciowego poświeconego SL. Second Life to ŚWIAT; nie da się zlinkować go CAŁEGO, nawet jeśli będziemy się zajmować wyłącznie EFL. Z drugiej strony, linki te prowadzą do następnych (ad infinitum), więc zaczynając tutaj surfer dowie się stopniowo wszystkiego o tym i innych światach wirtualnych. Udanego surfowania!

**********************

This is one (very personal) selection of links to websites and resources devoted to Second Life as a place for EFL:

http://wa.amu.edu.pl/~swlodek/Second_Life.html

It should be remembered that this selection covers only a minute fragment of all SL-related material on the web. Second Life is a WORLD; it is not possible to link to it ALL, even if only EFL teaching and learning is in focus. On the other hand, most of these links generate further links (ad infinitum), so by starting here the surfer is on his/her way to finding out everything there is to find out about this virtual world and others. Happy surfing!

No comments yet.

Leave a Reply