Warsztat z Drugiego Życia na PL-CALL 2014: postscriptum

Tak więc nasz warsztat się odbył (nie bez pewnych technicznych utrudnień). Właściwie zrealizowaliśmy nasz plan, a w szczególności udało nam się dojść do ostatniego punktu:

6. Rezowanie wirtualnych przedmiotów rozszerzonych językowo

  • rezowanie bryły
  • nałożenie tekstury na bryłę
  • edycja położenia, wielkości i nazwy bryły
  • wybór pliku dźwiękowego z inwentarza
  • ‘włożenie’ pliku do bryły
  • edycja skryptu LSL
  • ‘włożenie’ skryptu do bryły

Dziękuję tym z Państwa, którzy przyszli i weszli (do życia). Mam nadzieję, że się Państwu podobało i że się tam kiedyś spotkamy :-) W razie problemów z awatarami albo innymi elementami Drugiego Życia, proszę dać znać: albo poprzez mojego awatara PLCALL1 albo przez Wlodka Barbosę, albo w dowolny inny sposób.

Na koniec obiecany drugi quiz z Drugiego Życia, z kluczem. Powodzenia!

 

QUIZ 2 (3 czerwiec 2014)
———————–
1. Świat wirtualny, definicyjnie rzecz biorąc, NIE musi być:
(a) trójwymiarowy,
(b) trwały,
(c) zaludniony,
(d) skomputeryzowany.

2. Dźwięk w Drugim Życiu:
(a) nie istnieje,
(b) jest przestrzenny (stereo),
(c) jest jednokanałowy,
(d) jest zsynchronizowany z ruchem ust.

3. Komenda llSetText(llGetObjectName) w LSL:
(a) otwiera okno edycji tekstu,
(b) pozwala wpisać nazwę przedmiotu,
(c) unieruchamia napis nad przedmiotem,
(d) pobiera nazwę przedmiotu i zamienia ją na tekst.

4. Virtlatis tworzy ‘rusztowanie’. Znaczy to, że:
(a) zaczęły się prace nad zabudową nowej wyspy w Drugim Życiu,
(b) Virtlatis to ‘rusztowanie’ hardwarowo-softwarowe dla grupy,
(c) grupa wspomaga naukę języka obcego,
(d) Virtlantis jest częścią międzynarodowego konsorcjum.

5. ‘Kainofobia’ to:
(a) coś ze Starego Testamentu,
(b) strach przed nauką starożytnej Greki,
(c) strach przed technologią,
(d) strach przed nowością.

6. Drugie Życie to NIE jest (po angielsku):
(a) VW,
(b) MUVE,
(c) MMORPG,
(d) SL.

7. Obiekty, które zostały ‘wyPAVowane’:
(a) mają teksturę kostki brukowej,
(b) zawierają ‘wsad’ fonetyczny,
(c) poruszają się same z siebie,
(d) mogą latać.

8. ‘Parkowanie’ awatara w Drugim Życiu jest:
(a) mile widziane,
(b) źle widziane,
(c) obojętne obyczajowo,
(d) niemożliwe.

9. Według Meadowsa (w “I, Avatar”), awatar ma inną … niż człowiek:
(a) psychografikę,
(b) geografikę,
(c) biografikę,
(d) antropografikę.

10. Nauka wymowy języka obcego w SL jest łatwiejsza niż w ‘realu’ ponieważ:
(a) lepiej widać usta mówiącego,
(b) można ‘zajrzeć’ do wnętrza jamy ustnej mówiącego,
(c) można w pętli odtwarzać wypowiedzi awatarów,
(d) mniejszy jest strach przed utratą twarzy.
Klucz 2:
——–
1. Świat wirtualny, definicyjnie rzecz biorąc, NIE musi być: (a) trójwymiarowy,
2. Dźwięk w Drugim Życiu: (b) jest przestrzenny (stereo),
3. Komenda llSetText(llGetObjectName) w LSL: (d) pobiera nazwę przedmiotu i zamienia ją na tekst.
4. Virtlatis tworzy ‘rusztowanie’. Znaczy to, że: (c) grupa wspomaga naukę języka obcego,
5. ‘Kainofobia’ to: (d) strach przed nowością.
6. Drugie Życie to NIE jest (po angielsku): (c) MMORPG,
7. Obiekty, które zostały ‘wyPAVowane’: (b) zawierają ‘wsad’ fonetyczny,
8. ‘Parkowanie’ awatara w Drugim Życiu jest: (b) źle widziane,
9. Według Meadowsa (w “I, Avatar”), awatar ma inną … niż człowiek: (a) psychografikę,
10. Nauka wymowy języka obcego w SL jest łatwiejsza niż w ‘realu’ ponieważ: (d) mniejszy jest strach przed utratą twarzy.

Lost_Gardens_30

No comments yet.

Leave a Reply