2014 » Opłaty

Płatności za udział w konferencji prosimy dokonywać na rzecz:

Społeczna Akademia Nauk
90-113 Łódź
ul. Sienkiewicza 9

Konto bankowe:
ING Bank Śląski: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794

(W szczegółach przelewu prosimy o wpisanie “Konferencja PL-CALL” oraz nazwiska delegata.)

Opłata* do 30 kwietnia 2014 (early bird) do 31 maja 2014 opłata na miejscu
Opłata konferencyjna 350zł 420zł 500zł
Obniżona opłata konferencyjna
(tylko uczestnictwo)
250zł 300zł 300zł

*Opłata konferencyjna pokrywa: koszty organizacyjne; koszty publikacji**; catering (włącznie z Conference Dinner w dniu 5 czerwca); zakwaterowanie nie jest wliczone w opłatę konferencyjną. Opłata obniżona pokrywa wszystko, co wyżej,  z wyjątkiem kosztów publikacji.

**Wniesienie opłaty rejestracyjnej nie jest gwarancją publikacji. Wszystkie zgłoszone artykuły zostaną poddane recenzji.