2014 » Conference video gallery / Galeria filmów

Bridging the Gap between School and University in CALL Teacher Education

Euline Cutrim Schmid

Mobilizacja edukacji – konieczna i niemożliwa?

Lechosław Hojnacki

EIL and World Englishes in the language classroom – using CALL to expand the sociocultural context of language teaching

Jarosław Krajka

Kompetencje techniczne, pedagogiczne i przedmiotowe nauczycieli w praktyce szkolnej

Elżbieta Gajek