2016 » Film gallery

Shannon Sauro, Malmö University, Sweden

Fan fiction and fan practices: Integrating the digital wilds and the language classroom

Online fan communities and fan sites are home to many different kinds of fandom tasks and projects, perhaps the best known of which is fan fiction. This talk discusses findings from case-study research with older fans as well as classroom-based research to explore how fandom tasks and fan practices are used to facilitate the development of linguistic, literary, and digital competences both in the wilds and in the classroom.

 

Małgorzata Kurek, Jan Długosz University, Częstochowa, Poland

Virtual nomads? – multiple insights into mobility

Gosia argues that, due to technology penetration the current understanding of mobility extends beyond its original meaning of physical movement and embraces also or, perhaps, above all various aspects of social, mental and cultural agility. In her lecture she looks at mobility through a metaphorical lens, investigating it in the context of Intercultural Online Exchanges (IOE), also known as telecollaboration.

 

Lechosław Hojnacki, RODN Bielsko-Biała, Poland

Edukacja musi być mobilna

Mobilne technologie weszły w fazę rozwojową dojrzałości technologicznej. Są powszechne, proste w obsłudze, niezawodne i uniwersalne. W efekcie mają ogromny potencjał wspomagania edukacji. Jednocześnie do szkół wchodzi pokolenie uczniów, dla których mobilne technologie są od urodzenia naturalną częścią środowiska informacyjnego. To wymaga stosownych kompetencji technicznych i metodycznych od nauczycieli, a zatem stawia nowe wyzwania wobec adekwatnego ich kształcenia i doskonalenia.